dinsdag 9 januari 2018

Abstraheren: NIEUW THEMA schildercursus

Picasso
Deze week start het nieuwe cursusseizoen. Het eerste thema van deze winterreeks is ‘abstraheren’. Al lijkt abstracte kunst soms kinderspel (‘dat kan ik ook’ wordt nogal eens uitgeroepen), toch verreist het kennis van de tips en trucs van schilderen. Alleen met het vaardig omgaan met diverse contrasten bereik je pakkende of intrigerende kunst. Voor kunstenaars met jarenlange ervaring kan een uitbarsting van enkele minuten tot een aangenaam werk leiden, anderen doen er aanzienlijk langer over per doek. En om naam te maken is heel wat constantie, durf en ondernemerschap nodig. Bekijk de levensloop van Willem de Kooning maar eens.  
Willem de Kooning aan het werk; of zelf aan het werk als een de Kooning, zie bijgevoegd YouTube

Maar wat is abstraheren nu eigenlijk? Een moeilijk te kaderen gebied, vanaf figuratie die veel overlaat aan de fantasie van de toeschouwer. Soms is het onderwerp nog wel herkenbaar, maar staat het mijlenver af van de fotografische benadering. Een mooie uitleg vind je in dit Youtube filmpje; en een paar grootheden die aan het begin stonden van het abstraheren.  
Kandinsky
Paul Klee
Delaunay
In de zoektocht naar abstractie zal ik een aantal randvoorwaarden aanreiken om met vrijheid te experimenteren. Vertrekpunt kan een willekeurige foto zijn. Neem daarom iets mee, aan fotomateriaal uit tijdschrift, krant of boek.